Samotni jesteśmy kroplą.
Wspólnie tworzymy ocean.

Twórz z nami Wspólnotę Obywateli Miast Europy.

Dołącz do nas!
Icon dzialalnosc 6ffe80d9fbe6c8637e02f4b2a424786dcc21a906e34fe3c608833dbc4ac0c372

Działalność


Fundacja PRO EUROPAE BONO to polska organizacja pozarządowa działająca not-for- profit, powstała na mocy aktu notarialnego w dniu 13 grudnia 2013 roku.

Misją Fundacji jest budowanie szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej w każdej dziedzinie życia społecznego, z wyłączeniem kwestii politycznych i religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich obszarów sfery społecznej kierunkowanej na podnoszenie jakości życia społeczeństwa obywatelskich w Europie.


czytaj dalej
Icon wspolpraca 9f6d56856b61ffecefe43620c71b59126e8e84b47a8c1209881969b095f1c335

Współpraca


Kooperacja to słowo kluczowe dla realizacji misji Fundacji i naszych zamierzeń. Różne jej aspekty i formy stanowią zarówno cel, formułę działania jak również rezultat wszystkich działań, jakie wdrażamy.

Cel horyzontalny stanowi realna, codzienna, wielostronnie korzystna współpraca Obywateli, oparta na wymianie informacji, wiedzy, doświadczeń, kapitałów czy produktów, jednocząca mieszkańców każdego z krajów europejskich w oparciu o transkontynentalne forum cyfrowe.


czytaj dalej
Icon wspolnota 150682298c9a1453183a46b2b9fb0f7606ed4bc06c1fe45b182c8781f074f14f

Wspólnota


W naszych działaniach szczególną wagę mają bezpośrednie kontakty między ludźmi – mieszkańcami Europy, poszukiwanie obopólnie korzystnych działań, wspólność rozumienia siebie i świata. I tę wspólność stawiamy jako najważniejsze dobro. Aby ułatwić i udrożnić te kontakty i odnaleźć się nawzajem – powołaliśmy Wspólnotę Obywateli Miast Europy (ang. Towns of Europe Citizens’ Commonwealth – TECC), która na bazie wspólnej Deklaracji pozwala indywidualnym ludziom zaangażować się we współpracę na poziomie ...


czytaj dalej

Wydarzenia

Ad b355c82004fb0a96e96a7e1530578dd762d369c2eec3e53cf64656bc5bcf5ec7 Ad2 56b957123ba5948daf8de8d94e2557f08326ea3c580036dc74235dbf1c3617d2

Dołącz do nas

Twórz z nami Wspólnotę Obywateli Miast Europy!

  • produkty i usługi z całej Europy
  • firmy, samorządy, organizacje – razem
  • wkrótce - promocyjne ceny, konkursy, nagrody

SYGNATARIUSZ – poznaj wszystkie oferty Wspólnoty

  • rejestracja osób prywatnych
  • dostęp do wszystkich ofert
  • wkrótce – udział w programach lojalnościowych

OFERENT – zaprezentuj swoją ofertę

  • rejestracja podmiotów (firmy, samorządy, organizacje)
  • zamieszczanie informacji o produktach i usługach
  • dostęp do klientów – Sygnatariuszy z całej Europy

AKTUALNA PROMOCJA: BEZ KOSZTÓW, BEZ LIMITÓW CZASOWYCH!

Nasi Partnerzy