Twórz z nami Wspólnotę Obywateli Miast Europy!W tym miejscu możesz przystąpić do grona Sygnatariuszy Wspólnoty Miast Europy.

W najbliższej przyszłości Sygnatariusze będą mieli możliwość uzyskania dedykowanego i uprzywilejowanego dostępu do ofert samorządu, organizacji, instytucji i firm ze wszystkich miast zjednoczonych w INNO-KLASTRZE MIAST EUROPY.