Wspólnota Obywateli Miast Europy (ang. The Towns of Europe Citizens’ Commonwealth – TECC) została powołana z inicjatywy Fundacji podczas spotkania „Miasta w Zjednoczonej Europie 2004-2014”, które miało miejsce w Chotowej k. Dębicy we wrześniu 2014 roku.

W dniu 18 września 2014 r. Obywatele Miast Kapuvar (Węgry), Siret (Rumunia), Svishtov (Bułgaria), Dębica i Kraków (Polska) podpisali Deklarację TECC. Tym samym odbył się I Konwent Wspólnoty Obywateli Miast Europy, który wybrał przewodniczącego Wspólnoty w osobie Pawła Kudronia.

Idea Wspólnoty zasadza się na przekonaniu jej Sygnatariuszy o potrzebie oparcia współpracy międzynarodowej i przyszłości regionów Europy o zasadę bezpośrednich kontaktów i współpracy Obywateli samorządów, w oparciu o dobrą wolę i korzyści z tej współpracy wynikające, z pominięciem wszelkich ograniczeń w postaci granic, różnic kulturowych, relacji politycznych czy też implikacji wynikających z kadencyjności samorządów.

Obywatele Miast Europy – wykazując ową dobrą wolę, energię i zapał – deklarują podjęcie działań na rzecz ochrony, utrzymania i zrównoważonego zagospodarowania zasobów Miast Europy, zaś dla wzmocnienia efektu synergicznego, w zakresie spójnego rozwoju Miast i ich Obywateli deklarują w ramach powołanej Wspólnoty wymianę wiedzy, doświadczeń, kapitału ludzkiego i ekonomicznego.

Wspólnota Obywateli Miast Europy to idea szeroka, otwarta na każdego Obywatela i każde Miasto czy Gminę w Europie. Liczba sygnatariuszy jest otwarta i stale poszerzana. Wkrótce na naszej stronie pojawi się możliwość elektronicznego podpisywania się pod Deklaracją TECC.