Kooperacja to słowo kluczowe dla realizacji misji Fundacji i naszych zamierzeń. Różne jej aspekty i formy stanowią zarówno cel, formułę działania jak również rezultat wszystkich działań, jakie wdrażamy.

Cel horyzontalny stanowi realna, codzienna, wielostronnie korzystna współpraca Obywateli, oparta na wymianie informacji, wiedzy, doświadczeń, kapitałów czy produktów, jednocząca mieszkańców każdego z krajów europejskich w oparciu o transkontynentalne forum cyfrowe.

Punktem wyjściowym do tak rozumianej współpracy jest budowanie i ożywianie sieci współpracy europejskich ośrodków municypalnych, ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych, aby poprzez wymianę informacji umożliwić im dotarcie do szerokiego gremium Obywateli innych miast i gmin w Europie. W efekcie dostępu do takiej informacji powstaną możliwości kooperacyjne na poziomie biznesu, w sektorze pozarządowym, jak również na poziomie obywatelskim.

W ramach realizacji tak rozumianej współpracy budujemy sieć partnerską z samorządami Europy. W ciągu zaledwie 1 roku realizacji tych działań, udało nam się pozyskać 43 Partnerów – samorządy miast i gmin, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe – z 36 miast Europy, zamieszkiwanych łącznie przez blisko 7 mln Obywateli (dane z maja 2016).