DĘBICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku DUTW powstał w 2006 roku z inicjatywy Agnieszki Kudroń, która jest jego twórcą i dyrektorem, a jednocześnie członkiem zarządu Fundacji PRO EUROPAE BONO. Pierwotnie jednak DUTW działał pod opieką innej Fundacji, EDUCARE ET SERVIRE, której współtwórcą w 2004 roku był Paweł Kudroń, w latach 2004-2016 zasiadający nieprzerwanie w Zarządzie tej Fundacji. Po akcetpacji przez Zarząd pomysłu powołania w Debicy UTW jego organizację powierzono pomysłodawcy, czyli Agnieszce Kudroń. I w ten sposób w maju 2006 roku doszło do...
Klaster Przedsiębiorców "PERSPEKTYWA INNOWACJI"
Klaster Przedsiębiorców "PERSPEKTYWA INNOWACJI" (KLASTER PI) powstał z inicjatywy Zarządu Fundacji w 2014 roku. Celem zrzeszonych w nim Przedsiębiorców jest wzajemne tworzenie przyjaznych warunków rozwoju środowiska przedsiębiorczości, z jednoczesnym angażowaniem ludzi nauki i biznesu, aby w efekcie doprowadzić do wprowadzania w życie nowych rozwiązań, nowych powiązań kooperacyjnych, nowych produktów czy usług. Innowacyjność rozumiana jest tutaj nie tyle jako proces, ale jako wszelkie nowe sposoby działania, przynoszące zmiany p...
Klaster PI FIDES Euro City Profit