Sygnatariusze Do tej pory do Wspólnoty przystapilo 3997 osób.