W naszych działaniach szczególną wagę mają bezpośrednie kontakty między ludźmi – mieszkańcami Europy, poszukiwanie obopólnie korzystnych działań, wspólność rozumienia siebie i świata. I tę wspólność stawiamy jako najważniejsze dobro. Aby ułatwić i udrożnić te kontakty i odnaleźć się nawzajem – powołaliśmy Wspólnotę Obywateli Miast Europy (ang. Towns of Europe Citizens’ Commonwealth – TECC), która na bazie wspólnej Deklaracji pozwala indywidualnym ludziom zaangażować się we współpracę na poziomie pan-europejskim.

Wspólnocie TECC poświęcamy zatem osobny dział, ale już teraz i tutaj chcemy wskazać, że zawarta tam idea wolnej, nieskrępowanej, otwartej na każdego współpracy obywatelskiej, personalnej lub strukturalnej – jest najważniejszą naszą ofertą. Zapraszamy do zapoznania się z Deklaracją TECC i przystąpienia do Wspólnoty Obywateli Miast Europy poprzez zarejestrowanie się w gronie Sygnatariuszy TECC.

Nawiązane w ten sposób kontakty przyniosą swoje rezultaty w postaci ogólnodostępnej oferty poszczególnych samorządów, firm czy NGO z miast Partnerskich – a my dołożymy wszelkich starań, aby już niedługo każdy Obywatel, który zarejestruje się jako Sygnatariusz TECC, miał uprzywilejowany dostęp do każdej z tych ofert na zasadach programu lojalnościowego. Zatem zapraszamy: przystąp do nas!